דרכון פולני

הדרך לדרכון הפולני / אירופי

בתאריך 1.5.2004 הצטרפה פולין לאיחוד האירופי  ומאז הדרכון הפולני הוא מצרך נחשק ע"י ישראלים רבים יוצאי פולין וצאצאיהם.

השלב  הראשון בדרך לדרכון הפולני הוא שלב ווידוא האזרחות. בשלב זה בודקים השלטונות הפולנים אם אזרחותו של הפונה שרירה וקיימת או שמא אבדה.

רק משהוכרה אזרחותו הפולנית של המבקש ע"י המחוז המתאים, ויש על כך אשור בכתב, רק אז  יכול הוא להתחיל לפעול להשגת הדרכון הפולני, שהוא דרכון של האיחוד האירופי.

אין כל הכרח כי מי שהוכרה אזרחותו, יפעל לקבלת דרכון פולני, אלא אם כן יש לו צורך בכך.

לצורך העברת האזרחות לדרות הבאים מספיק אישור האזרחות.

לצורך הנפקת הדרכון נדרשים צעדים מקדימים של רישום הנתונים האישיים של המבקש בספרי מרשם האוכלוסין  השונים בפולין.

רישום זה, לצורך קבלת דרכון פולני / אירופאי נדרש שכן השלטונות הפולניים רוצים מידע רשום, אמין, אותנטי במינהל האוכלוסין שלהם לגבי אותם אנשים שנושאים דרכון פולני/אירופאי. אי לכך הם דורשים מאלה שקיבלו זה עתה אזרחות פולנית – שירשמו את המעמד האישי שלהם העדכני, ואת שינויי השם באופן שהפרטים והשם המדוייק יהיו זהים לאלה שרשומים בישראל, דרך משל.

לדוגמא אם אדם נולד מחוץ לפולין ויש לו על כך תעודת לידה אותנטית, עליו לרשום את לידתו גם בספר הלידות בפולין (לצורך קבלת דרכון פולני) ובתום התהליך מונפקת תעודת לידה פולנית, וכו’.

כל שלב כזה של רישום נעשה בנפרד כשהוא מלווה בתרגום ואישור נוטריוני של התעוד האורגינלי המתאים.

משרדי מטפל ישירות בפולין ברישומם של כל התעודות אותם מבקשים השלטונות הפולניים לצורך קבלת הדרכון הפולני.

ניתן לבצע כל אחד מהתהליכים הללו גם בשגרירות הפולנית בתל אביב. אני ממליצה לכם לעשותם אצלי:

http://www.polishpassport.com

בסופו של דבר, לאחר שכל תהליכי הרישום המקדמיים נעשו בפולין ויש על כך אסמכתאות, הפונה נדרש להתקשר לשגרירות לקבוע תור מראש לצורך פגישה בשגרירות הפולנית .... בתל אביב.

השגרירות הפולנית בתל אביב.

דרכון פולני

טיפול ישירות בפולין

אישורי נוטריון

קישורי עזר