השבת רכוש ופנסיה לניצולי שואה יוצאי פולין

 

 

השבת נכסי שואה ונעדרים

 ממשלת פולין נקטה ונוקטת בהליכים של הלאמת רכוש של קורבנות נשואה ושל נעדרים.

חלון ההזדמנויות להחזרתהרכוש והשבתו לבעליו או היורשים הולך וקטן.

עתה הוא הזמן לנסות ולפעול להשבת הרכוש.

לא בכל מקרה ישנה כדאיות כלכלית בנקיטת הליכים של השבת הרכוש.

בכפרים ובעיירות באופן טבעי שווי הנכסים נמוך באופן טבעי, ולפיכך אין, ברוב המקרים כדאיות כלכלית לנקוט בצעדים.

מאידך, כאשר מדובר בנכסים בערים הגדולות, בין אם מדובר בבנינים, מפעלים או דירות, כדאי ושווה לבדוק.

בהצלחה.

 

פנסיה לניצולי שואה יוצאי פולין

 :ממשלת פולין מאפשרת תשלום קיצבה חודשית והטבות לניצולי שואה כשהקריטריונים כוללים בעיקר 2 אוכלוסיות עיקריות

  1. וטרנים (ותיקי מלחמה) אשר השתתפו במאמץ המלחמתי לעצמאותה של פולין, בצבא הפולני הרשמי וביחידות של בעלות הברית, בין אם במחתרת או באופן רשמי.

  2. נרדפים עקב דת, לאום גזע או השקפה פוליטית אשר גורשו ונכלאו במחנות, גטאות, בתי סוהר, ומחנות לעובדי כפייה בגרמניה (לרבות נרדפים אשר ברחו לשטחי בריה״מ הריבונית ושם נכלאו במחנות לעובדי כפיה), זאת לרבות ילדים אשר הופרדו מהוריהם ונשלחו למחנות השמדה.

תנאי סף להכרה הם כי המבקש היה בעל אזרחות פולנית במהלך ההשתתפות במאמץ המלחמתי או הרדיפות.

אנא שימו לב להנחיות נוספות:

  • על מגיש התביעה להמציא מסמכים המעידים על היותו וטרן או נרדף כמפורט לעיל. זאת לרבות אישורים שהונפקו ע"י ממשלת גרמניה, ועידת התביעות אז משרד האוצר, וכן מסמך המעיד על שינוי שם במידה ותדבר רלוונטי מסמכים אלו יש לתרגם לשפה הפולנית עם חותמת נוטריון כי התרגום נאמן למקור.
  • יש לצרף כמו כן צילום דרכון ישראלי עם אישור "העתק מתאים למקור" או תעודת זהות- מתורגמת לפולנים עם אישור נוטריוני.
  • רצוי לצרף עותק במידה וקיימים מסמכים שמקורם מפולין, לרבות תעודת לידה, אישור מגורים, תעודות מבית הספר וכיוצא בכך.

כחלק מתהליך התביעה יש להציג מכתב המלצה מאת ארגון רשמי המציין כ׳ מגיש התביעה הוכר כנרדף יוצא פולין.

דרכון פולני

טיפול ישירות בפולין

אישורי נוטריון

קישורי עזר